رتبه‌های اعتباری

جستجو

لیست شرکت‌ها (37)

موضوع رتبه‌بندی نوع رتبه بخش تاریخ انتشار رتبه اعتباری بلندمدت رتبه اعتباری کوتاه مدت دورنما وضعیت بیانیه مطبوعاتی خلاصه گزارش رتبه‌بندی اعتباری
شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) رتبه اعتباری داخلی شرکتی صنعت خودرو ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ -A A1 باثبات
شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی صنعت خودرو ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ -A A1 باثبات
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی چند رشته‌ای صنعتی ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ +A A1 باثبات بروزرسانی
شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی فلزات اساسی ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ -AA +A1 باثبات بروزرسانی
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ -A A1 باثبات بروزرسانی
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ +A A1 باثبات بروزرسانی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی فلزات اساسی ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ -AA +A1 باثبات بروزرسانی
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ +BBB A2 باثبات
شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ AA +A1 باثبات بروزرسانی
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی چند رشته‌ای صنعتی ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ -A A1 باثبات
صفحه1 از4