رتبه‌های اعتباری

جستجو

لیست شرکت‌ها (22)

موضوع رتبه‌بندی نوع رتبه بخش تاریخ انتشار رتبه اعتباری بلندمدت رتبه اعتباری کوتاه مدت دورنما وضعیت بیانیه مطبوعاتی خلاصه گزارش رتبه‌بندی اعتباری
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار چند رشته‌ای صنعتی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ +A
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ -A A1 باثبات
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ -A
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ -A A1 باثبات
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی چند رشته‌ای صنعتی 99/12/25 +A A1 باثبات
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار پتروشیمی 99/12/19 -A
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار چند رشته‌ای صنعتی 99/11/06 +A
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سرمایه ‎گذاری 99/10/07 +A
شرکت پلیمر آریا ساسول (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی 99/09/09 -AA +A1 باثبات
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی چند رشته‌ای صنعتی 99/07/20 +A A1 باثبات
صفحه1 از3