درجه عملکرد صندوق‌ها

جستجو

لیست صندوق‌ها (3)

نام صندوق نوع صندوق مدیر صندوق درجه عملکرد توصیف درجه عملکرد تاریخ انتشار وضعیت بیانیه مطبوعاتی خلاصه گزارش درجه‌بندی عملکرد
صندوق آرمان کارآفرین_تجدید درجه عملکرد با درآمد ثابت کارگزاری بانک کارآفرین +F1 بسیار عالی 1399/02/29
صندوق کمند با درآمد ثابت (قابل معامله) سبدگردان کاریزما F1 عالی 1398/09/27
صندوق آرمان کارآفرین با درآمد ثابت کارگزاری بانک کارآفرین +F1 بسیار عالی 1398/07/28