درجه عملکرد صندوق‌ها

جستجو

لیست صندوق‌ها (3)

نام صندوق نوع صندوق مدیر صندوق درجه عملکرد توصیف درجه عملکرد تاریخ انتشار وضعیت بیانیه مطبوعاتی خلاصه گزارش درجه‌بندی عملکرد
صندوق آرمان کارآفرین با درآمد ثابت کارگزاری بانک کارآفرین +F1 بسیار عالی 1398/07/28
صندوق کمند با درآمد ثابت (قابل معامله) سبدگردان کاریزما F1 عالی 1398/09/27
صندوق آرمان کارآفرین_تجدید درجه عملکرد با درآمد ثابت کارگزاری بانک کارآفرین +F1 بسیار عالی 1399/02/29