رتبه‌های اعتباری

جستجو

لیست شرکت‌ها (3)

موضوع رتبه‌بندی نوع رتبه بخش تاریخ انتشار رتبه اعتباری بلندمدت رتبه اعتباری کوتاه مدت دورنما وضعیت بیانیه مطبوعاتی خلاصه گزارش رتبه‌بندی اعتباری
شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) رتبه اعتباری داخلی شرکتی صنعت خودرو 98/1/26 -BBB
شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سیمان 98/6/9 +BBB A2 باثبات
شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سیمان 98/6/9 -A