شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سرمایه ‎گذاری 99/11/06 +A
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سرمایه ‎گذاری 99/10/07 +A
شرکت پلیمر آریا ساسول (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی پتروشیمی 99/09/09 -AA +A1 باثبات
شرکت پلیمر آریا ساسول (سهامی عام)
  • بخش: پتروشیمی
  • تاریخ انتشار: 99/09/09
مشاهده گزارش
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) رتبه اعتباری داخلی شرکتی سرمایه ‎گذاری 99/07/20 +A A1 باثبات
اوراق اجاره شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام)
شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) رتبه اعتباری اوراق بهادار سیمان 98/06/09 -A